021-91013004 admin@irsupp.ir

قبل از اینکه به کانفیگ پورتهای Trunk در سیسکو بپردازیم ،ابتدا برخی از خصوصیات پورت Access و پورت Trunk را خدمتتان توضیح میدهیم.

  • پورت های Access فقط میتوانند عضو یک Vlan باشند و ترافیک همان Vlan را از روی خود عبور میدهند.
  • پورت های Trunk میتوانند ترافیک تمام Vlanها را از روی خود عبور دهند

روش کار در پورت های Trunk روی سوئیچ های سیسکو به این صورت است که وقتی از یک Vlan فریمی وارد یک پورت Trunk میشود سوئیچ یک tag Vlan ID به آن فریم اضافه میکند که نشان میدهند فریم مربوط به کدام Vlan است و در سوئیچ دیگر وقتی فریم میخواهد از پورت ترانک خارج و به مقصد ارسال شود با توجه tag Vlan سوئیچ متوجه میشود که باید روی کدام Vlan فریم را ارسال کند البته قبل از ارسال فریم روی Vlan مربوطه tag Vlan را حذف میکند.

استانداردهای Trunk :

  • 802.1Q
  • ISL

تفاوت های دو استاندارد :

  • 802.1Q استادندارد جهانی IEEE است اما ISL مخصوص خود سیسکو است و این استاندارد در حال منقضی شدن است

  • تفاوت دیگر این دو استاندارد در  Encapsulation آنها است به طوری در ISL فریم را یکبار دیگر Encapsulate میکند ولی در 802.1Q فقط VlanID را تحت عنوان یک tag به فریم اضافه میکند و از انجایی که FCS تغییر میکند FCS جدید را حساب میکند و جایگزین FCS قبل میکند پس نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی ارتباط بین دو سوئیچ ترانک است باید استاندارد استفاده شده در هر دو طرف یکی باشد.
کانفیگ پورتهای Trunk در سیسکو
  • تفاوت بعدی آنها در Native Vlan است که فقط در 802.1Q پشتیبانی میشود به این صورت که اگر یک فریم دریافت کند که tag نخورده است به صورت خودکار روی Native Vlan عبور میدهد که به صورت دیفالت Vlan1 است ولی میتوان Native Vlan را نیز تغییر داد ، پس با این توضیحات اگر ما Native Vlan را 10 قرار دهیم و سوئیچ فریمی دریافت کند که untag باشد ، آن فریم را روی Vlan10 میفرستد.

کانفیگ Trunk روی سو ئیچ های سیسکو :

Switch(config)#int gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#switchport mode trunk

گانفیگ Native Vlan روی پورتهای Trunk :

ابتدا باید طبق آموزشی که قبلا در سایت داده شد Vlan های خود را بسازیم و سپس روی پورتی که Trunk کرده ایم به صورت زیر Native Vlan را کانفیگ کنیم البته اگر کانفیگ نشود به صورت دیفالت Native Vlan همان Vlan1 میباشد.

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 10

همچنین میتوانیم تعیین کنیم که چه Vlan هایی از پورت Trunk میتوانند عبور کنند که با داستور زیر قابل کانفیگ میباشد

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,20,10

این دستور باعث میشود تا فقط Vlanهای 2 ،3 ،20 و 10 ترافیکشان از روی پورت Trunk عبور کند.

اگر در آینده تصمیم داشتیم یک Vlan به Vlan هایی که اجازه عبور از پورت ترانک دارند اضافه و یا حذف کنیم به صورت زیر کانفیگ میکنیم

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 20

لطفا در صورت داشتن هر گونه سوال و یا نقطه نظر در این مورد در پایین همین پست سوال یا نظر خود را برای ما ارسال فرمایید.