021-91013004 admin@irsupp.ir

کانفیگ Inter VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو را زمانی انجام میدهیم که ما یک شبکه وVlaning  داریم و میخواهیم Vlanها بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند.

همانطور که قبلا گفته شد VLAN ها شبکه را به Broadcast Domain های کوچکتر تقسیم می کنند و همچنین باعث می شوند که بین این شبکه ها ارتباطی وجود نداشته باشد. برای برقراری ارتباط بین این گروه از شبکه ها از InterVLAN Routing استفاده می شود.

یک سوئیچ لایه دو میتواند با اتصال به یک روتر ارتباط بین VLANها را برقرار کند ، این ارتباط میتواند با استفاده از لینک های جداگانه برای هر VLAN بین سوئیچ و روتر انجام گردد و یا با استفاده از یک لینک Trunk از سوئیچ به روتر.

اگر چه میتوان برای هر VLAN از سوئیچ به روتر یک لینک برقرار کرد ،اما با توجه به اینکه تعداد پورت های روتر محدود میباشد بهترین راهکار برقرای یک لینک Trunk بین سوئیچ و روتر است ولی باید به این نکته توجه داشت که Trunking یک پورتکل لایه دویی است پس نمیتوان پورت روتر را Trunk  کرد  ،راه کار این است که از Subinterface  در کنار دستور encapsulation dot1q استفاده کرد که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد

شبکه زیر را در نظر بگیرید

Cisco-InterVLAN

ابتدا باید VLANها را روی سوئیچ ساخت یعنی VLANهای 10 و 20 و سپس پورت های مد نظرمان را عضو آن VLANها کنیم که با دستور زیر انجام میشود

Switch>en

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

حال باید لینکی که به روتر متصل است را روی حالت Trunk بگذرایم

Switch(config)#interface fastEthernet 0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

سپس نوبت به کانفیگ روتر میگردد

Router>en

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastethernet 0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastethernet 0/0.10

با این دستور یک Sub Interface  ساخته میشود

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

با این دستور روی بسته های این لینک تگ VLANرا برابر 10 قرار میدهد

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

سپس برای VLAN بعدی نیز باید یک Sub Interface ساخت encapsulation آن را برابر شماره آن VLAN قرار داد

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exit

اما مشکلی که این روش دارد این است که با توجه به اینکه کانفیگ Inter Vlan در روتر سیسکو انجام شده و عملیات routing  از طریق روتر انجام میشود اگر VLAN های ما زیاد باشند ارتباط VLAN ها از طریق لینک بین روتر و سوئیچ انجام میشود و امکان این که overload اتفاق بیفتد زیاد است پس راهکار بهتر استفاده از سوئیچ لایه 3 است و راهکار این است که ارتباط بین سوئیچ معمولی و سوئیچ لایه 3 ترانک شود (که در روش قبل امکانپذیر نبود چرا که پورتهای روتر این قابلیت را ندارند) و در نهایت به تعداد VLAN هایی که داریم Interface VLAN با همان شماره VLAN بسازیم

که به صورت زیر انجام میشود

Cisco-InterVLAN2

در سوئیچی که در تصویر به سیستم ها کلاینت متصل است نیاز است ابتدا پورت بین خودش و سوئیچ لایه سه را Trunk کنیم

Switch#configure terminal
Switch(config)#int gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

سپس پورت هر کلاینت را عضو VLAN مورد نظرمان میکنیم

Switch(config)#int fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit

سپس در سوئیچ لایه سه ابتدا پورتی که به سوئیج مقابل متصل است را به صورت زیر در حالت ترانک تنظیم میکنیم

Switch>en

Switch#configure terminal

Switch(config)#int gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

بعد Interface VLAN های مد نظرمان را میسازیم و به آنها ایپی میدهیم

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 20

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

فقط باید دقت داشت که این دو اینترفیس ما down است چرا که  VLAN 10 و 20 اصلا وجود ندارند تا انها UP شوند پس با دستور زیر VLAN ها را میسازیم تا Interface VLAN هایمان UP  شوند

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

با دستور زیر نیز میتوان وضعیت اینترفیس های خود را ببینیم

Switch#show ip interface brief

و در نهایت برای اینکه قابلیت Routing روی سوئیچ لایه سه ای فعال شود باید دستور زیر را استفاده کرد

Switch(config)#ip routing

در صورت وجود هر گونه سوال میتوانید در ادامه سوال خود را مطرح کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود
همچنین برای مشاوره میتوانید با شمارهای 02191013004 – 02191092770 – 02191012880 با ما در تماس باشید