021-91013004 admin@irsupp.ir

کانفیگ VTP در سیسکو به ما کمک میکند تا Vlan های خودمان را فقط در یک سوئیچ بسازیم و به صورت خودکار روی تمام سوئیچ های دیگر ساخته شود یا به عبارت دیگر پروتکل VTP  باعث میشود مدیرت Vlan ها به صورت متمرکز روی یک سوئیچ انجام شود و بقیه سوئیچ ها فقط از سوئیچ اصلی Vlan هار دریافت کنند.

البته باید به این مورد توجه داشت که وقتی قرار است از پروتکل VTP استفاده کنیم لینک بین سوئیچ های ما حتما باید Trunk باشد

VTP Mode

یک سوئیچ برای اینکه از پروتکل VTP استفاده کند باید یکی از حالت های زیر را بگیرد

 • VTP Server
 • VTP Client
 • VTP Transparent

VTP Server 
سوئیچی که به عنوان
VTP Server انتخاب شود میتواند مدیریت Vlan ها را انجام دهد که شامل مواردی چون ساخت ، تغییر نام و حذف Vlan ها میباشد ، VTP Server به صورت دیفالت هم 5 دقیقه و همچنین بعد از هر تغییری که روی Vlanها اتفاق بیفتد یک دیتا تحت عنوان VTP Advertisements  روی تمام پورت های Trunkاش ارسال میکند.

این مورد را باید توجه داشت که VTP Serverها همزمان VTP Client هم هستند یعنی اگر 2 سوئیچ روی تحت عنوان VTP Server در شبکه کار کنند و ما روی یکی از آنها تغییراتی ایجاد کنیم تغییرات روی VTP Server دیگر هم ایجاد میشود.

VTP Advertisement  شامل اطلاعاتی در مورد موارد زیر مبیاشد

 1. VTP Domain
 2. Vlan Number
 3. Vlan Name
 4. VTP Version
 5. VTP Revision Number
 6. VTP Password
 7. 7.      . . .

نکاتی در مورد پروتکل VTP

 • زمانی سوئیچ ها تنظیمات را از طریق VTP دریافت میکنند و روی خود ذخیره میکنند که VTP Domain یکسانی با بسته VTPای که دریافت کرده اند داشته باشند.
 • یک عدد در VTP وجود دارد به نام VTP Revision Number که با هر تغییری که روی VTP Sever انجام میشود یکی به آن اضافه میشود پس سوئیچی که تحت عنوان VTP Client در شبکه کار میکند با مقایشه Revision Number خود با Revision Number  ای که از بسته VTP دریافت کرده است متوجه میشود که تغییری در Vlan ها رخ داده است یا نه واگر Revision Number ای که دریافت کرده است از بسته VTP بالاتر از خودش باشد تغییراتی که روی بسته VTP است را روی خود ذخیره میکند و در غیر این صورت بسته VTP یا همان VTP Advertisement را Drop میکند

VTP Client

سوئیچ هایی که در حالت VTP Client کار میکنند دسترسی مدیریت Vlan ها را ندارند یعنی امکان Modify ندارند و فقط VTP Advertisement را دریافت میکنند و تغییرات را طبق ان روی خود ذخیره میکنند (شامل اضافه ،تغییرنام و یا حذف Vlanها ) و بعد بسته VTP Advertisement که دریافت کرده بودند را از روی پورتهای Trunk خود برای سوئیچ های دیگر ارسال میکنند.

VTP Transparent

زمانی که یک سوئیچ در حالت VTP Transparent قرار میگیرد اطلاعات دریافتی از VTP Advertisement را روی خود ذخیره نمیکند و فقط بسته های دریافتی را از روی پورتهای Trunk خود برای دیگر سوئیچ ها forward میکند.

ورژن های VTP

 • VTP v1
 • VTP v2
 • VTP v3

در یک آموزش جدا مشخصات و خصوصیات ورژن های VTP را خدمتتان عرض خواهیم کرد ولی فعلا این مورد را بدانید که در ورژن 1 سوئیچ هایی که در مد Transparent باشند فقط VTP Advertisement هایی را از خود عبور میدهند که نام VTP Domain یکسانی با انها داشته باشند ولی در ورژن 2 این مورد صدق نمیکند و سوئیچی که Transparent باشد تمام VTP Advertisement ها را از خود عبور میدهد.

مواردی که در کانفیگ VTP در سیسکو باید به انها دقت داشت

 • حداقل باید یک VTP Domain وجود داشته باشد
 • لینک بین سوئیچ ها باید حتما Trunk باشد
 • Encapsulation روی همه پورتهای Trunk باید یکسان باشد
 • روی تمام سوئیچ ها باید VTP Domain یکسان باشد
 • اگر از VTP Password استفاده کردیم باید روی تمام سوئیچ ها پسورد یکسان باشد
 • اگر VTP ورژن ها یکسان نبود مشکلی ایجاد نمیشود

دستورات کانفیگ VTP در سیسکو

روی سوئیچی که به عنوان سرور در نظر گرفته اید به صورت زیر کانفیگ میشود

Switch(config)#vtp mode Server

Switch(config)#vtp domain IrSupp

Switch(config)#vtp password irsupp123

Switch(config)#vtp version 2

همچنین روی سوئیچهایی که به عنوان کلاینت قرار است کار کنند به صورت زیر دستورها را وارد میکنیم

Switch(config)#vtp mode Clinet

Switch(config)#vtp domain IrSupp

Switch(config)#vtp password irsupp123

Switch(config)#vtp version 2.

و در نهایت اگر قصد داشته باشیم یک سوئیچ را در مد Transparent بگذاریم ،به صورت زیر باید کانفیگ کرد

Switch(config)#vtp mode Transparent

Switch(config)#vtp domain IrSupp

Switch(config)#vtp password irsupp123

Switch(config)#vtp version 2

و در نهایت با دستورهای زیر میتوان وضعیت VTP را روی سوئیچ ها بررسی کرد

Switch#show vtp counters

Switch#show vtp status