021-91013004 admin@irsupp.ir

DTP در سیسکو

پروتکل DTP در سیسکو که مخفف (Dynamic Trunking Protocol) میباشد زمانی استفاده میشود که بخواهیم Trunking  روی سوئیچ های سیسکو  را به صورت اتوماتیک انجام دهیم.

از دید DTP پورتهای سیسکو 4 حالت دارد

  1. Access Mode

( DTP Disable and the port is and access )

پورت در حالت access است و DTP غیرفعال است

  • Trunk Mode

( port is a Trunk but DTP is Enable )

پورت در حالت ترانک است و DTP در حالت فعال است

  • Dynamic Auto Mode

( wait for the proposal ,DTP is Enable )

در این حالت DTP فعال است و در انتظار پیشنهاد از سمت مقابل است اگر پیشنهاد ترانک ارسال شود ،پورت ترانک میشود ولی اگر پیشنهادی دریافت نکند پورت Access میشود ، در این حالت پیشنهادی از طرف خود ارسال نمیگردد.

  • Dynamic Desirable Mode

( Propose to the other side ,if the other side is not an access ,it will accept getting trunk ,DTP is Enable )

در این حالت نیز DTP فعال است ولی علاوه بر این که منتظر پیشنهاد Trunk میماند ،خودش نیز پیشنهاد Trunk شدن به پورت مقابل ارسال میکند.

در حالت کل میتوان گفت پورتهایی که DTP روی انها فعال است با پورت های مقابل در حال مذاکره میباشند

  • که روی حالت access  باشند یا Trunk
  • و اگر لینک ترانک شد در مورد نوع encapsulation مذاکره میکنند ابتدا 802.1Q و سپس ISL

DTP در سیسکو

در نهایت برای کانفیگ DTP در سوئیچ سیسکو باید ابتدا وارد اینترفیسی که قصد کانفیگ ان داریم شویم و طبق راهنمای زیر عمل کنیم

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode dynamic desirable

Switch(config-if)#switchport mode dynamic auto

و یا برای غیر فعال کردن DTP روی پورت میتوان از این دستور استفاده کرد

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

این دستور نیاز است در سوئیچ های جدید قبل از Trunk کردن پورت زده شود چرا که ISL دیگر پشتیبانی نمیشود

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport nonegotiat


دستورات بالا را موقعی میزنیم که بخواهیم پورتمان Trunk بماند ولی DTP غیر فعال شود یعنی مزاکره ای برای Access یا Trunk شدن نداشته باشد و همیشه Trunk  بماند

همچنین میتوان از دستور زیر نیز برای غیر فعال کردن DTP استفاده کرد که البته با این دستور پورت در حالت Access قرار میگیرد که همان طور که قبلا توضیح داده شد روی پورت های Access پروتکل DTP غیر فعال میباشد.